Kamienica Jana Zemełki

Położony jest u zbiegu Placu Wolności z ulicą Wiosny Ludów. Zręby tej budowli sięgają renesansu, kiedy Jan Zemełka wzniósł tutaj dom ofiarowany konińskim misjonarzom. Przez wiele lat był to jedyny w mieście – obok kościoła i zamku- budynek murowany. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany stał się w XIX w. własnością zamożnego kupca, Walentego Modrzejewskiego, który w roku 1864 ofiarował go mieszkańcom miasta z przeznaczeniem na pomieszczenie szkoły średniej. Gmach ten służył oświacie aż do 1938 r. Później pełnił rolę budynku administracyjnego, mieszcząc różne urzędy państwowe. We frontową ścianę Domu Zemełki wmurowane są tablice pamiątkowe. Lewa upamiętnia śmierć pięciu mieszkańców miasta, zastrzelonych na rynku 11 listopada 1918 r., kiedy żołnierze niemieccy otworzyli ogień do zgromadzonego na nim tłumu. Prawa tablica poświęcona jest pamięci zakładników: A. Kurowskiego i M. Słodkiego, rozstrzelanych przez hitlerowców w tym miejscu 22 września 1939 r.

Przewiń do góry